BẢNG GIÁ MOTOR CỬA CUỐN

BẢNG GIÁ MOTOR CỬA CUỐN
TÊN SẢN PHẨM Tải trọng (Kg)
300 400 500 600 800 1000
HUALIN  2,450,000 2.800,000 4,400,000 4,800,000
Dassanyuan  2.650.000 2.800.000
HOULE   2.600.000 2.700.000 4.700.000 5.200.000
IH   3.200.000 3.400.000 3.600.000 6.000.000 8.500.000
JG  3.150,000 3,550,000 3,600,000 3,800,000 7.450.000 14.800,000
(1300kg – 3 pha)
Engines 2.930.000 3.050.000 4.885.000 6.700.000
YH  ( ĐL) 4,200,000 4.600.000 5.700.000 9.800.000 14.500.000
YY ( ĐL) 5.200,000 5.500,000 6.600,000
MOTOR ỐNG
Engines
100N
3.600.000
120N
4,200,000
230N
5.300.000
300N
6.220.000
Motor gắn ngoài  ENGINES DC- 600kg  + bình lưu điện