Bảng giá remote cửa cuốnBảng giá remote cửa cuốn


Bảng giá remote cửa cuốnBảng giá remote cửa cuốn1.REMOTE ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN MÃ CỐ ĐỊNH


Điều khiển cửa cuốn mã cố định ( Gạt mã ) là dòng điều khiển phổ thông nhất, giá thành rẻ, phổ biến, thuận tiện sao chép, bảo mật thấp, bằng cài đặt đơn giản.

Điều khiển cửa cuốn YS 168
ĐIỀU KHIỂN YS 168


Gạt /336 mhz


Giá : 250.000 VNĐ
Điều khiển cửa cuốn GP
ĐIỀU KHIỂN GP


Gạt/ 315mhz


Giá: 300.000 VNĐ

Điều khiển cửa cuốn Master door
MASTERDOOR


Gạt /433 mhz


Giá: 350.000 VNĐ

Điều khiển cửa cuốn Tec Nhựa
REMOTE TEC (v2)


Gạt / 433 mhz


Giá: 250.000 VNĐ
Điều khiển cửa cuốn Sanyuan 2200
SANYUAN 2200


Gạt 330 mhz


Giá: 300.000 VNĐ
Điều khiển cửa cuôn JG
ĐIỀU KHIỂN JG


Gạt /315 mhz


Giá: 300.000 VNĐ
Điều khiển cửa cuốn G8
ĐIỀU KHIỂN G8


Gạt / 433 mhz


Giá : 300.000 VNĐ
Điều khiển cửa cuốn Netdoor
NETDOOR


Gạt / chống nước 433mhz


Giá: 400.000 VNĐ


Bảng giá remote cửa cuốn


2.ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN Ã NHẢY CHỐNG SAO CHÉP


Điều khiển cửa cuốn mã Nhảy là dòng điều khiển bảo mật cao, chống sao chép, dieu khien cua cuon tự động đổi mã sau mỗi lần bấm, bằng cài đặt phải nạp trực tiếp trên hộp điều khiển cửa cuốn
Điều khiển cửa cuốn Austdoor DK2
AUSTDOOR DK2


Giá 450.000 VNĐ
Điều khiển cửa cuốn YH 1A1
YH 1A1


Mã nhảy/433mhz


Giá : 450.000 VNĐ
Điều khiển của cuốn Bose door
BOSE DOOR


Mã nhảy/336mhz


Giá : 550.000 VNĐĐiều khiển Austdoor Dk1
AUSTDOOR DK1


Giá: 490.000 VNĐ

Điều khiển cửa cuốn YH 2

YH 1A2


Mã nhảy /433 mhz


Giá: 450.000 VNĐ
Điều khiển YS 189R
YL 189R


Mã nhảy/336mhz


Giá : 500.000 VNĐ


Bảng giá remote cửa cuốn


3.PHÔI ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN SAO CHÉP


Phôi điều khiển loại sao chép sử dụng cài đặt sao chép bằng máy sao chép, hoặc có chính sách tự học mã, có giá thành rẻ hơn, nhưng độ nhạy thấp, độ ổn định thấp hơn khoá điều khiển gốc

Phôi điều khiển sao chép vân gỗ
Phôi sao chép vân gỗPhôi điều khiển cửa cuốn Học Mã
Phôi sao chép Kim Loại